Projekta pilnais nosaukums: "Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skrīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe)"

Projekta ID nr.: EEA-RESEARCH-60

Projekta līguma nr.:EEZ/BPP/VIAA/2021/8

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2021 – 30.04.2024

Finansējums: 1 000 000 EUR


Projekta mērķis

Ieviest diabēta pacientu aprūpē jaunu uz mākslīgā intelekta bāzētu diabētiskās retinopātijas skrīninga un monitorēšanas programmu. 

Projekta galvenā būtība

Attīstīt personalizētu pieeju diabēta pacientu acu komplikāciju skrīningā un novērošanā, kas ļautu noteikt individuālu pārbaužu intervālu katram diabēta pacientam. Projekta aktivitātes būs diabēta pacientu oftalmoloģiskā apskate, acs dibena foto uzņēmumu un datu par diabētiskās retinopātijas riska faktoriem iegūšana, automatizētā diabētiskās retinopātijas pakāpes noteikšana ar mākslīgā intelekta palīdzību, mašīnmācības metožu izmantošana, lai noteiktu diabētiskās retinopātijas riska faktorus un optimālu skrīninga intervālu, jaunās monitorēšanas programmas izmaksu efektivitātes analīze.

Pētījuma nozīme

Projekta ietvaros tiks aprobēta jauna uz mākslīgo intelektu un personalizētā riska novērtēšanu bāzēta metodoloģija diabēta pacientu oftalmoloģiskajā aprūpē. Konkrētāk mēs piedāvājam atkāpties no vienota intervāla ievērošanas starp skrīninga vizītēm visiem diabēta pacientiem, tā vietā piedāvājot noteikt diabētiskās retinopātijas progresijas risku, izmantojot plašu riska faktoru un acs dibena fotouzņēmumu analīzi ar mākslīgā intelekta palīdzību. Projekta ietvaros tiks novērtēta piedāvātās sistēmas izmaksu efektivitāte un tā tiks prezentēta veselības aprūpes vadošajās institūcijās Projekts paredz jauno zinātnieku kvalifikācijas celšanu, ieskaitot doktordarbu izstrādi. Papildus, projekts sekmēs sadarbības platformas izveidošanu turpmākai zinātniskai sadarbībai nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Projekta aktivitātes tiešā veidā un caur zināšanu pārnesi sekmēs diabēta pacientu integrētās aprūpes un e-veselības attīstību un uzlabošanu Baltijas valstīs.

Sadarbība

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte. Projekta partneri ir: Tartu Universitāte (Tartu, Igaunija), Oslo Universitāte (Oslo, Norvēģija) un Lietuvas Veselības zinātņu universitāte (Kauņa, Lietuva).

Visi projekta partneri piedalīsies datu ievākšanā projekta vajadzībām.

Papildus, vadošais partneris Latvijas Universitāte koordinēs projekta izpildi un tā rezultātu izplatīšanu.

Projekta donor-partneris Oslo Universitāte, Acu izpētes centrs, palīdzēs ieviest pārējiem partneriem inovatīvas pieejas diabētiskās retinopātijas skrīningā, monitorēšanā un izpētē, kuras Norvēģijas partneris jau praktizē.

Projekta partneris Lietuvas veselības zinātņu universitate piedalīsies ar kompetencēm mākslīgā intelekta pielietojumā medicīnas jomā un kopā ar Latvijas Universitāti un Oslo Universitāti izstrādās jaunā diabētiskās retinopātijas skrīninga algoritmu.

Savukārt Tartu Universitāte nodrošinās jaunās diabētiskās retinopātijas skrīninga un monitoŗēšanas programmas izmaksu efektivitātes analīzi.